Помощ!

... Аз съм бездомен/бездомна и спя на улицата, в парка или в палатка;
... Търся място, където да пренощувам;
... Аз не знам къде да се нахраня, да се изкъпя или да си изпера дрехите;
... Трябва да отида  до болницата, до посолството или до социалната служба и не знам немски език;
... Аз не разбирам различните документи, заявления или писма на немски език;
... Искам да пътувам или да се прибера в къщи и нямам пари;
... Аз нямам валидни документи;
... Аз не знам правата си и отговорностите, които имам в Германия;
... Аз работя и не ми плащат, или ми плащат твърде малко;
... Аз съм бременна и живея на улицата;
... Аз съм болен/болна;
... Аз нямам здравна застраховка;
... Аз не знам какво да правя;
... Имам нужда от помощ.

Ние ще Ви информираме какви възможности имате, за да се справите със затруднението, в което се намирате.

Предлагаме социална консултация на  полски, руски, немски, български, румънски и английски език.
Можете да се свържете с нас по телефона (понеделник - петък).


Български, английски, босненски / сръбски / хърватски: 0176/17879414

Можете да ни намерите в различни места за подкрепа на бездомни хора: дневните центрове (местата за дневни грижи), пунктовете за срещи на хора без дом и средства, местата за нощно настаняване и нощните кафенета, както и в медицинският център за хора без здравно осигуряване до спирката на метрото на зоологическата градина - Bahnhof Zoo.

Предлагаме ви консултации всеки понеделник от 09:00 до 12:00 ч.

Адресът ни е:

Projekt „Frostschutzengel plus“
Hobrechstraße 65

12047 Berlin
Транспорт: U8/U7 Hermannplatz
Офисът се намира в двора вдясно.