Frostschutzengel – насърчаване на здравето и съвети за бездомни хора

В Берлин все повече хора живеят на улицата или в приюти за спешна помощ.Има все повече бездомни хора не само от Германия, но и от други страни от ЕС. За тази група хора е сложно да получат достъп до редовната система за регулярни помощи, например поради езикова бариера, труден достъп до социални помощи и липса на познания за предложенията на системата за помощ и за техните собствени права. Искаме да запълним тази празнина като предлагаме на тези хора съвети и подкрепа.

Ние предлагаме:

Многоезична консултация в центровете за помощ на бездомни (графикът може да намерите в раздел „консултаций“)

(Интензивни) съвети и подкрепа по темите за обезщетения за издръжка (SGBII, SGBXII), помощ за бездомни (настаняване според ASOG и др.), специфични за миграцията теми, снабдяване с документи, основни медицински грижи, информация за системата за подкрепа и т.н.

Насочване в специализирани центрове за консултации и друга допълнителна помощ.

Цел на консултацията:

Подобряване на жизнената ситуация

Търсене на перспективи и планиране на първи стъпки

Интензивно ангажиране със системата за грижи и районите за създаване на идеални канали за посредничество

Проектът се финансира от Сенатския отдел за интеграция, труд и социални въпроси (SenIAS). Предишният проект Frostschutzengel plus бе отличен с наградата „FEANTSA Ending Homelessness Award 2018“ през ноември 2018 г. Ние използваме техническия опит от последните няколко години и непрекъснато развиваме нашата концепция в съответствие с изискванията.