Frostschutzengel -2.0 – насърчаване на здравето и съвети за бездомни хора

В Берлин все повече хора живеят на улицата или в приюти за бездомни хора и все повече хора остават без дом не само от Германия но и от други държави от ЕС. Пречките пред тази група хора свързани със социалната система са все по непреодолими, поради езиковата бариера или липсата на знания свързани с техните социални права. Ние предлагаме консултации на тези хора, за да намалим тази липса.В Берлин все повече хора живеят на улицата или в приюти за бездомни хора и все повече хора остават без дом не само от Германия но и от други държави от ЕС.Пречките пред тази група хора свързани със социалната система са все по непреодолими, поради езиковата бариера или липсата на знания свързани с техните социални права. Ние предлагаме консултации на тези хора, за да намалим тази липса.

В проекта Frostschutzengel -2.0 социални работници консултират бездомни хора от държави от Европейския съюз и Германия. Ние предлагаме консултации на различни езици, немски, английски, полски и български. Много граждани от ЕС са зависими от предложенията за помощ за бездомни и се нуждаят от информация относно възможностите които им се предлагат. Относно това ние действаме като мост между системата за помощ и тези, които се нуждаят от помощ.

Нашите колеги, които работят в дневните центрове и местата за пренощуване предлагат консултации свързани със системата за помощ на нуждаещите се на различни езици. По време на консултациите можете да получите информация за времето и мястото на което можете бъдете консултирани в бъдеще.

Проектът се финансира от Европейския фонд за помощ на хора в неравностойно положение в Германия ( FEAD). Настоящият период на финансиране от FEAD е от 01.01.2021 до 30.06.2022г. Освен това все още зависим от дарения, за да поддържаме нашите предложения. Името остава същото : Ние предлагаме помощ срещу социални студове! Предишният проект Frostschutzengel plus беше отличен с „FEANTSA Ending Homelessness Award 2018“ през ноември 2018. На база опита ни от последните няколко години ние непрекъснато развиваме нашата концепция в съответствие с изискванията.