Актуално време за консултации
Уважаеми колеги, скъпи нуждаещи се от съвети,
Поради разпространението на Covid 19, ние трябва да адаптираме нашите предложения, така че да защитим както търсещите консултации така и нашите служители.
Свободните часовете за консултации се отменят до последваща информация. Възможно е обаче да запазите час за консултация по телефона. По време на срещата ни в нашият офис ние се ангажираме да се поддържа достатъчно разстояние, вентилация и минимално количество посетители. Моля по време на срещата носете със себе си покритие за устата и носа.
Също са възможни консултации по телефона или по Имеила.

Немски и Английски (Управител на Проекта): 0173 657 89 12
Български:
0176 178 79 416
Полски:
0176 178 79 415


Време за консултация