Frostschutzengel - poradnictwo dla osób bezdomnych

W Berlinie coraz więcej ludzi żyje na ulicach lub w noclegowniach. Coraz częściej spotyka się osoby bezdomne, nie tylko z Niemiec, ale także z innych krajów UE. Bariery w podjęciu dalszej pomocy ze strony systemu pomocy regularnej są dla tej grupy osób wyższe, np. ze względu na bariery językowe, utrudniony dostęp do pomocy społecznej oraz brak wiedzy na temat ofert systemu pomocy i własnych praw. Chcemy zlikwidować tę lukę. Tym osobom oferujemy poradnictwo i wsparcie.

Oferujemy:

  • Poradnictwo wielojęzyczne w placówkach dla osób bezdomnych (aktualny plan znajduje się w części poradnictwa)
  • Porada wstępna/Przegląd sytuacji
  • (Intensywne) poradnictwo i wsparcie w tematach dotyczących świadczeń socjalnych (SGBII, SGBXII), pomocy dla osób bezdomnych (zakwaterowanie według ASOG itp.), tematów związanych z migracją, uzyskiwania dokumentów, podstawowej opieki medycznej, informacji o systemie pomocy itp.
  • Skierowanie do dalszych specjalistycznych poradni i innej dalszej pomocy

Cel poradnictwa:

  • Poprawa sytuacji życiowej
  • Znalezienie perspektyw i zaplanowanie pierwszych kroków
  • Intensywny networking z systemem pomocy i urzędami dzielnicowymi w celu ustanowienia idealnych kanałów skierowań

Projekt jest finansowany przez senacki Departament Integracji, Pracy i Spraw Społecznych (SenIAS). Poprzedni projekt Frostschutzengel plus został nagrodzony w listopadzie 2018 roku "FEANTSA Ending Homelessness Award 2018". Dziś nadal możemy korzystać z doświadczenia poprzednich lat i stale rozwijamy naszą koncepcję, aby odpowiadać na potrzeby.

Tutaj można pobrać aktualną ulotkę.

Award 2018" w listopadzie 2018 roku. Do dnia dzisiejszego możemy korzystać z doświadczeń ostatnich kilku lat i stale rozwijamy naszą koncepcję, aby sprostać potrzebom.