Frostschutzengel 2.0 - Poradnictwo dla bezdomnych

W Berlinie coraz większa liczba ludzi żyje na ulicach lub w noclegowniach. Coraz częściej spotyka się bezdomnych, nie tylko z Niemiec, ale także z innych krajów UE. Trudności tej grupy osób w dostępie do regularnego systemu pomocy są większe, np. ze względu na bariery językowe i brak wiedzy o odpowiednich ofertach. Chcemy wypełnić tę lukę. Oferujemy tym ludziom konsultacje.

W projekcie Frostschutzengel 2.0 (dosłownie Anioł Stróż od mrozu) doradczyni i doradcy społeczni udzielają pomocy osobom bezdomnym z krajów Unii Europejskiej i Niemiec. Oferujemy konsultacje i wsparcie w różnych językach. Obecnie są to niemiecki, angielski, polski i bułgarski. Wielu obywatelek i obywateli UE zależy od usług pomocy bezdomnym i potrzebuje informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia. Tutaj działamy jako pośrednik pomiędzy systemem pomocy a osobami szukającymi pomocy. 

Nasze koleżanki i koledzy udzielają poradnictwa w wielu językach w placówkach systemu pomocy niskoprogowej, np. w ośrodkach dziennych i w noclegowniach. Pod zakładką "konsultacje" można znaleźć aktualne godziny i miejsca naszej działalności.

Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Obecny okres finansowania FEAD trwa od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. Ponadto w celu utrzymania oferty nadal staramy się o donację. Nazwa zapowiada program: oferujemy pomoc w walce z chłodem społecznym! Poprzedni projekt Frostschutzengel plus został nagrodzony "FEANTSA Ending Homelessness Award 2018" w listopadzie 2018 roku. Do dnia dzisiejszego możemy korzystać z doświadczeń ostatnich kilku lat i stale rozwijamy naszą koncepcję, aby sprostać potrzebom.